Als ik de emmer niet zie, kan ik de druppel ook niet snappen

Als ik de emmer niet zie, kan ik de druppel ook niet snappen

Vier communicatieniveaus

Het gebeurt steeds weer. In het teamoverleg verzandt vrijwel elke discussie in een oeverloos heen en weer gaan van voor- en tegenargumenten. Je bent het zat. Je hebt geleerd over de vier niveaus van communicatie en besluit deze toe te passen. Je legt de discussie stil en benoemt wat je ziet:

‘Inhoud: we bespreken zaken waarover de meningen nogal uiteenlopen.

Procedure: momenteel doen we niets anders dan onze standpunten herhalen.

Interactie: eigenlijk voert ieder zijn eigen kleine monoloog op en is er geen sprake van interactie.

Emotie: weinigen zullen zich gehoord voelen, dat is behoorlijk frustrerend.’

Na een korte stilte ga je verder: ‘Procedure: we kunnen per voorstel alle voorargumenten op één flap schrijven en alle tegenargumenten op een andere. Hier nemen we meteen de inhoud mee. Interactie: ieder leeft zich in in de tegenpartij en vat diens argumenten kort samen. Begrijpen we elkaar? Zo ja, dan kunnen we een procedure afspreken die leidt tot overeenstemming, bijvoorbeeld aan elk argument een gewicht toekennen op een schaal van 1 tot 10 en de totaalscore de uitkomst laten bepalen. Of de meeste stemmen gelden. Of proberen de voor- en tegenargumenten tegen elkaar weg te strepen en zien wat er overblijft.’

Je laat je woorden even inwerken en besluit: ‘Emotie: belangrijk is dat iedereen zich gehoord voelt, dat levert de meeste draagkracht voor het uiteindelijke besluit.’

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.